Ledelse

Bestyrelse

Henning Kruse Petersen
Henning Kruse Petersen
Formand

Direktør (f. 1947)

Bestyrelsesformand siden 2009.

Henning Kruse Petersen er direktør i 2KJ A/S, bestyrelsesformand i A/S Det Østasiatiske Kompagni, Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S, Øresundsbro Konsortiet, Erhvervsinvest Management A/S, Den Danske Forskningsfond og Scandinavian Private Equity A/S samt næstformand i Asgard Ltd (England), Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Holding II A/S, og Fritz Hansen A/S. Endvidere er han bestyrelsesmedlem i Scandinavian Tobacco Group A/S, William H. Michaelsens Legat, Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond og Midgard Group, Inc.

Henning Kruse Petersen er tidligere koncerndirektør i Nykredit gruppen og bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet.

Christen W. Obel
Christen W. Obel
Næstformand

Formand for Det Obelske Familiefond (f. 1961)

Næstformand i bestyrelsen siden 2005.

Bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond siden 2005. Formand for Musikkens Hus i Aalborg siden 2014, medlem af bestyrelsen i KUNSTEN, Nordic Artists Management A/S, Museum of Modern Art Aalborg, Skagens Museum, Øregaard Museum samt en række mindre bestyrelser og advisory boards.

Direktør i eget firma Edgar & Co ApS siden 2010.

Christian Strøyberg
Christian Strøyberg

Adm. direktør (f. 1959)

Medlem af bestyrelsen siden 2000.

Medlem af bestyrelsen i Nordjyllands Regionsvaskeri A/S, Apoteker S.C. Strøybergs Fond Til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus.

Virksomhedsejer, tidligere direktør Sanistål A/S og Jany A/S.

John R. Frederiksen
John R. Frederiksen

Direktør (f. 1948)

Medlem af bestyrelsen siden 2009.

Bestyrelsesformand i Ejendomsforeningen
Danmark, Grundejernes Investeringsfond, SBS Byfornyelse Smba, Renholdningsselskabet af 1898, P/S Nordbassinnet. President, European Property Federation.
Bestyrelsesmedlem i C.W. Obel Ejendomme A/S, C.W. Obel Projekt A/S, Obel-LFI Ejendomme A/S, Freja Ejendomme A/S, Højgård Ejendomme A/S, Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus, Fortunen A/S, Invista Foundation Property Trust Limited (+4 datterselskaber), SIPA og BERCO Deutschland GmbH.

Direktør i Fortunen A/S og BERCO ApS., tidligere adm. direktør i Jacob Holm & Sønner A/S samt Bastionen A/S.

Tommy Thomsen
Tommy Thomsen

Tekst på vej …

Harald Fjordby Knudsen
Harald Fjordby Knudsen
Medarbejderrepræsentant

Smed (f. 1960)

Harald Fjordby Knudsen Holm er medarbejderrepræsentant for Semco Maritime A/S og har siddet i bestyrelsen siden august 2015.

Allan Thomsen
Allan Thomsen
Medarbejderrepræsentant

Elektroniktekniker (f. 1969)

Allan Thomsen er medarbejderrepræsentant for Semco Maritime A/S og har siddet i bestyrelsen siden 2004, senest genvalgt i april 2014.

Allan Thomsen sidder også i bestyrelsen i Semco Maritime A/S.

Claus Kjer Petersen
Claus Kjer Petersen
Medarbejderrepræsentant

Elektriker (f. 1960)

Claus Kjer Petersen er medarbejderrepræsentant for Semco Maritime A/S og har siddet i bestyrelsen siden 2004, senest genvalgt i april 2014.


Direktion

Anders Obel
Anders Obel
Adm. direktør

Anders C. Obel (f. 1960) har været adm. direktør i C.W. Obel A/S siden 2004 og før det viceadm. direktør.

Bestyrelsesformand i C.W. Obel Ejendomme A/S, Obel-LFI Ejendomme A/S og Semco Maritime A/S, Næstformand i Danfoss-Semco A/S. Endvidere bestyrelsesmedlem i Skandinavisk Holding A/S, Skadinavisk Holding II A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Fritz Hansen A/S, Erhvervsinvest A/S, Nykredit A/S og Axzon A/S.

Tidligere ansættelser Hambros Bank Plc. (London) (1985-96), Vice President, Gemini Consulting/Cap Gemini (1996-02)