Ledelse

Bestyrelse

Henning Kruse Petersen
Henning Kruse Petersen
Formand

Direktør (f. 1947)

Bestyrelsesformand siden 2009.

Henning Kruse Petersen er direktør i 2KJ A/S, bestyrelsesformand Santa Fe Group A/S, C.W. Obel A/S, Erhvervsinvest Management A/S, Den Danske Forskningsfond, Scandinavian Private Equity A/S, Midgard Denmark K/S, The Financial Compliance Group A/S, Howart University A/S, Firstaiders A/S, Lunar Holding ApS, Lunar Way A/S, Lunar Card A/S og Cursum A/S samt næstformand i Asgard Ltd., Skandinavisk Holding A/S og Fritz Hansen A/S. Endvidere bestyrelsesmedlem i Scandinavian Tobacco Group A/S, ProActive A/S, William H. Michaelsens Legat, Midgard Group Inc., Dekka Holdings Limited og Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond.

Henning Kruse Petersen er tidligere koncerndirektør i Nykredit gruppen og bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet.

Christen W. Obel
Christen W. Obel
Næstformand

Formand for Det Obelske Familiefond (f. 1961)

Næstformand i bestyrelsen siden 2005.

Bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond siden 2005. Formand for Musikkens Hus i Aalborg siden 2014, medlem af bestyrelsen i KUNSTEN, Nordic Artists Management A/S, Museum of Modern Art Aalborg, Skagens Museum, Øregaard Museum samt en række mindre bestyrelser og advisory boards.

Direktør i eget firma Edgar & Co ApS siden 2010.

Christian Strøyberg
Christian Strøyberg

Adm. direktør (f. 1959)

Medlem af bestyrelsen siden 2000.

Medlem af bestyrelsen i Nordjyllands Regionsvaskeri A/S, Apoteker S.C. Strøybergs Fond Til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus.

Virksomhedsejer, tidligere direktør Sanistål A/S og Jany A/S.

John R. Frederiksen
John R. Frederiksen

Direktør (f. 1948)

Medlem af bestyrelsen siden 2009.

Bestyrelsesformand i Ejendomsforeningen
Danmark, Grundejernes Investeringsfond, SBS Byfornyelse Smba, Renholdningsselskabet af 1898, P/S Nordbassinnet. President, European Property Federation.
Bestyrelsesmedlem i C.W. Obel Ejendomme A/S, C.W. Obel Projekt A/S, Obel-LFI Ejendomme A/S, Freja Ejendomme A/S, Højgård Ejendomme A/S, Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus, Fortunen A/S, Invista Foundation Property Trust Limited (+4 datterselskaber), SIPA og BERCO Deutschland GmbH.

Direktør i Fortunen A/S og BERCO ApS., tidligere adm. direktør i Jacob Holm & Sønner A/S samt Bastionen A/S.

Tommy Thomsen
Tommy Thomsen

Medlem siden 2017.

Tommy Thomsen er adm. direktør hos Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), bestyrelsesformand i Danish Maritime Fund, næstformand i Lauritzen Fonden og bestyrelsesmedlem i Port of Singapore International og Chemical Transportation Group.

Tommy Thomsen er tidligere adm. direktør hos Nordic Tankers Group, skibsreder hos rederiet A.P. Møller-Mærsk og partner hos rederiet Clipper Group.

Harald Fjordby Knudsen
Harald Fjordby Knudsen
Medarbejderrepræsentant

Smed (f. 1960)

Harald Fjordby Knudsen Holm er medarbejderrepræsentant for Semco Maritime A/S og har siddet i bestyrelsen siden august 2015.

Allan Thomsen
Allan Thomsen
Medarbejderrepræsentant

Elektroniktekniker (f. 1969)

Allan Thomsen er medarbejderrepræsentant for Semco Maritime A/S og har siddet i bestyrelsen siden 2004, senest genvalgt i april 2014.

Allan Thomsen sidder også i bestyrelsen i Semco Maritime A/S.

Claus Kjer Petersen
Claus Kjer Petersen
Medarbejderrepræsentant

Elektriker (f. 1960)

Claus Kjer Petersen er medarbejderrepræsentant for Semco Maritime A/S og har siddet i bestyrelsen siden 2004, senest genvalgt i april 2014.


Direktion

Anders Obel
Anders Obel
Adm. direktør

Anders C. Obel (f. 1960) har været adm. direktør i C.W. Obel A/S siden 2004 og før det viceadm. direktør.

Bestyrelsesformand i C.W. Obel Ejendomme A/S, Obel-LFI Ejendomme A/S, C.W. Obel Bolig A/S, C.W Obel Projekt A/S, Semco Maritime A/S, Semco Maritime Holding A/S og Goodvalley A/S samt næstformand i Danfoss Semco A/S og Fritz Hansen A/S. Endvidere bestyrelsesmedlem i Skandinavisk Holding A/S, Erhvervsinvest A/S, Fonden Det Obelske Jubilæumskollegium, DMP Partners A/S, Pal-Cul A/S, Safe Load A/S og Minkpapir A/S.

Tidligere ansættelser Hambros Bank Plc. (London) (1985-96), Vice President, Gemini Consulting/Cap Gemini (1996-02)