Historie

1787

Handelsbetjent Christen Winther (1754-1798) får på vegne af et interessantskab kongeligt privilegium ...
Se mere

1828

Christen Winther Obel (1800-1860), søn af Frederik Chr. Obel, køber fabrikken ...
Se mere

1857

Fabrikken i Aalborg indfører som den første tobaksfabrik i landet dampkraft...
Se mere

1860

Christen Winther Obel
(2. generation) dør. Tobaksfabrikken overtages ved hans død af sønnen...
Se mere

1870

Frederik Christian Obel
(2. generation) dør, hvilket muliggør, at Frederik Christian Obel (3. generation) kan ...
Se mere

1871

Den gamle tobaksfabrik på Klosterjordet i Aalborg hærges flere gang af brande. Den største i marts 1871...
Se mere

1887

I anledning af 100-års jubilæet udsendes dette farvelitografi som hilsen til C.W. Obels forretningsforbindelser...
Se mere

1897

Fabrikken i Aalborg hærges atter af brand. Den beskæftiger da ca. 300 mennesker. Cigarproduktionen er dog uberørt af branden...
Se mere

1900

C.W. Obel er nu en af de største tobaksfabrikker i Europa...
Se mere

1908

C.W. Obel påbegynder produktion af cigaretter og får derved en helt ny kundekreds...
Se mere

1908

Frederik VIII og dronning Louise besøger Aalborg, 1908
Se mere

1912

I forbindelse af 125-års jubilæet åbnes butik på hjørnet af Nygade og Gl. Torv (Nygade 6)...
Se mere

1921

Christen Winther Obel
(4. generation) dør og hans enke, Asta Obel, overtager C.W. Obel fra sin mand. ...
Se mere

1930'erne

Reklamerne fylder meget i markedsføringen af C.W. Obels produkter, derfor hyrer man tegneren Kaj Engholm...
Se mere

1935

Ejendommen Vestergade 2 købes i København. Obels Gaard danner i dag rammen om C.W. Obels hovedkontor...
Se mere

1937

I anledning af C.W. Obels 150-års jubilæum den 26. juni 1937 ændres navnet på Klostertorvet i Aalborg til C.W. Obels Plads...
Se mere

1940-45

2. Verdenskrig er en vanskelig periode for tobaksindustrien grundet bl.a. manglende tilførsler af råtobak...
Se mere

1950'erne

C.W. Obel beskæftiger det højeste antal medarbejdere, 2.147 personer, på tobaksfabrikken i Aalborg...
Se mere

1956

Stiftelse af Det Obelske Familiefond på initiativ af Asta Obel...
Se mere

1961

Etablering af Skandinavisk Tobakskompagni A/S ...
Se mere

1970'erne

For at sikre udviklingen af selskabet kommer der for første gang nye medlemmer af bestyrelsen, der ikke tilhører familien...
Se mere

1980'erne

Årtiet præges af yderligere opkøb af virksomheder, men også salg og afvikling...
Se mere

1987

C.W. Obel har 200-års jubilæum. I den anledning oprettes Det Obelske Jubilæumskollegium i Aalborg ...
Se mere

1990'erne

British-American Tobacco Company Ltd. udtræder som aktionær af Skandinavisk Holding ...
Se mere

00'erne

C.W. Obel afnoteres i 2001 fra Københavns Fondsbørs og ejes 100 % af Det Obelske Familiefond...
Se mere

2008

Skandinavisk Tobakskompagni sælger sine cigaretaktiviteter og visse roll-your-own- og snusaktiviteter ...
Se mere

2009

C.W. Obels Ejendomme A/S etablerer sammen med Lundbeckfonden ejendomsselskabet Obel-LFI Ejendomme A/S.
Se mere

2016

Den 10. februar 2016 bliver Scandinavian Tobacco Group børsnoteret på Nasdaq Copenhagen
Se mere
Kildeangivelser:
Kildeangivelser:
C.W. Obel har overgivet sit arkiv til henholdsvis Aalborg Stadsarkiv og Scandinavian Tobacco Group; meget hjælp er modtaget, og mange billeder er lånt herfra. En del billeder, fotografier og reklamer er stadig hos C.W. Obel A/S, familien eller Det Obelske Familiefond. Derudover er en del billeder lånt af/taget fra: C.W. Obel Ejendomme A/S C.W. Obel Posten 1950-1962 Københavns Bymuseum Tobaksindustriens Arkiv Aalborg Historiske Museum Endvidere henvises til følgende kilder: ”Architekten ”; 1912-13, 14. december 1912 ”Arkitekten Anton Rosens arbejder”; Viggo Sten Møller, København 1980 ”Fra Tobaksspinder til Maskinoperatør”; N.G. Bardenfleth, Skandinavisk Tobakskompagni 1997 ”København før og nu – og aldrig”, Bo Bramsen (red.), København 1987/97 ”Slægten Obel – med særlig tilknytning til Aalborg”; J. Jeppesen Jensen, Aalborg 1976 ”Tobak – I. Danskerne og Tobakken”; N.G. Bardenfleth, København 1992 ”Tobakken og byen; C.W. Obels Tobaksfabrik 1787-1995”; Marianne Rostgaard og Inger Bladt, Aalborgbogen 2004 ”Tobaksarbejdere gennem hundrede år”; Henning Grelle, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet 1987 ”Tobaksindustrien 1875-2000”; N.G. Bardenfleth og Peter Th. Madsen, Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. juni 1875, Hellerup 2000 ”Aalborgs Industrielle Udvikling 1735-1940”; Henning Bender, Aalborg 1987 ”1787-1937 Tobak gennem 150 år, C.W. Obel”; Jesper Ewald (red.), C.W. Obel, Aalborg 1937 Kontakt info@cwobel.com for en deltaljeret kildeliste og yderligere information om C.W. Obels historie. Der er søgt oplysninger om alle anvendte fotos i henhold til lov om ophavsret, men det er ikke lykkedes at afklare ophavsretten på alle. Der kan i den forbindelse rettes henvendelse til ovennævnte mailadresse.