C.W. Obels

historie

C.W. Obel har eksisteret siden 1787 og har en mangeårig historik inden for investering og aktivt ejerskab i dansk erhvervsliv
I dag

C.W. Obel er et dansk investeringsselskab med fokus på direkte investeringer (unoterede), indirekte investeringer (PE/VC fonde), noterede investeringer og fast ejendom

C.W. Obel gennemfører løbende nye investeringer med fokus på at skabe et stabilt og langsigtet afkast til vores ejere

2019

Den 1. november 2019 gennemføres investeringen i Rexholm A/S (ID Identity) med opkøb af 29,5 %

Opkøbet er i tråd med C.W. Obels nye reviderede investeringsstrategi med et klart ønske om at søge minoritetsinvesteringer i veletablerede og sunde danske virksomheder

2017

Skandinavisk Holding A/S udlodder sine aktier i Scandinavian Tobacco Group til ejerne. Hermed slutter tobakssamarbejdet, der startede i 1961 med etableringen af Skandinavisk Tobakskompagni. I dag ejer C.W. Obel +10 % af aktierne i Scandinavian Tobacco Group

C.W. Obel A/S lancerer også i 2017 en revideret investeringsstrategi med øget fokus på alternative aktivklasser, herunder ejendomme, direkte minoritetsinvesteringer i unoterede virksomheder i Danmark samt private equity- og venture capital-fonde

2016

Den 10. februar 2016 bliver Scandinavian Tobacco Group børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Børsnoteringen betyder, at Skandinavisk Holding A/S ejer 33,1 % af selskabet

2009

C.W. Obel Ejendomme A/S etablerer sammen med Lundbeckfonden ejendomsselskabet Obel-LFI Ejendomme A/S

Obel-LFI står bl.a. bag KEA Empire Campus på Guldbergsgade og boligprojekterne Teglværkskajen og CobraHave. Strategien er at fokusere på investeringer i større ejendomme af høj kvalitet i København

2008

Skandinavisk Tobakskompagni sælger sine cigaretaktiviteter. I forbindelse med handlen udtræder Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker som aktionær i Skandinavisk Holding, der herefter ejes af Chr. Augustinus Fabrikker og C.W. Obel

Skandinavisk Tobakskompagni tager navneforandring til Scandinavian Tobacco Group

1990’erne

I slutningen af 1990’erne ejer C.W. Obel adskillige ejendomme, og en fornyet strategiovervejelse betyder, at C.W. Obel vil styrke indsatsen inden for ejendomsområdet

C.W. Obel Ejendomme A/S etableres for at varetage ejendomsinvesteringer samt drift og administration af egne ejendomme

1987

C.W. Obel har 200-års jubilæum. I den anledning oprettes Det Obelske Jubilæumskollegium i Aalborg, indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 26. juni 1987

1961

Etablering af Skandinavisk Tobakskompagni A/S sammen med A/S R. Færchs Fabrikker, Holstebro, og Chr. Augustinus Fabrikker, København. Herved overdrages C.W. Obels tobaksproduktions- og handelsvirksomhed til Skandinavisk Tobakskompagni

1956

Stiftelse af Det Obelske Familiefond på initiativ af Asta Obel. Asta Obel fungerer som bestyrelsesformand for fondet frem til sin død i 1968

Fondet blev etableret med tre formål; at sikre god ledelse af og skabe de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål

1950’erne

C.W. Obel beskæftiger det højeste antal medarbejdere, 2.147 personer, på tobaksfabrikken i Aalborg, de fleste kvinder, og ca. 75 % er ansat på cigarfabrikken

I december 1950 udsender man den første udgave af medarbejderbladet ”C.W. Obel Posten”. Forsiden på C.W. Obel Posten fra nr. 38, marts 1960 er fra B-landsholdets venskabskamp mod Norge den 13. september 1959 på Aalborg Stadion

1937

I anledning af C.W. Obels 150-års jubilæum den 26. juni 1937 ændres navnet på Klostertorvet i Aalborg til C.W. Obels Plads. C.W. Obel giver Aalborg by ”Gåsepigen” af billedhuggeren Gerhard Henning

Asta Obel omdanner C.W. Obel til et familieaktieselskab på en stiftende generalforsamling. Asta Obel fungerer som selskabets bestyrelsesformand frem til 1959

1935

Ejendommen Vestergade 2 købes i København. Obels Gaard danner i dag rammen om C.W. Obel, C.W. Obel Ejendomme, C.W. Obel Bolig samt Det Obelske Familiefond

1921

Christen Winther Obel (4. generation) dør og hans enke, Asta Obel (1872-1968), overtager C.W. Obel fra sin mand

Sønnerne Frederik Obel og Carl Frode Obel (5. generation) træder ved farens død ind i selskabets ledelse. Asta Obel er eneejer af C.W. Obel frem til 1937, hvor det omdannes til et familieaktieselskab

1912

I forbindelse med 125-års jubilæet åbnes butik på hjørnet af Nygade og Gl. Torv (Nygade 6)

1908

C.W. Obel påbegynder fabrikation af cigaretter og får derved en helt ny kundekreds

1900

C.W. Obel er nu en af de største tobaksfabrikker i Europa. Billedet viser cigarmagerstuen ca. 1905

1897

Fabrikken i Aalborg hærges atter af brand. På grund af de trange pladsforhold besluttes det dog at flytte fabrikken, og den ny fabrik på 14.000 m² (den gamle fabrik var på 2.600 m²) opføres i Aalborgs vestlige udkant ved Badehusvej og Kastetvej

Fabrikken tages i brug i 1898

1887

I anledning af 100-års jubilæet udsendes et farvelitografi som hilsen til C.W. Obels forretningsforbindelser:

Teksten lyder ”I Anledning af Fabrikkens 100 Aars Jubilæum tillader jeg mig at sende Dem min Hilsen og forbindtligste Tak for hidtil skjænket Tillid og Velvillie, til hvilke jeg fremtidig anbefaler mig. C.W. Obel, Aalborg”

1871

Den gamle tobaksfabrik på Klosterjordet i Aalborg hærges flere gang af brande. Den største i marts 1871, hvor der efterfølgende bygges en ny og langt større fabrik samme sted. I september samme år indvies fabrikken af Frederik Christian Obel

1870

C.W. Obel køber de tilstødende grunde til fabrikken og udvider cigarfabrikken

Med åbningen af eget udsalg på Frederiksberggade i København oprettes en række udsalg og faste lagre over hele landet og ikke kun i Nordjylland, hvor man hidtil har haft fokus

1787

Handelsbetjent Christen Winther (1754-1798) får lov til at anlægge ”en fuldkommen og complet tobaksfabrik i Aalborg” og åbne en tobaksbutik ved siden af fabrikken

Produktionen går i gang den 26. juni i en købmandsgård beliggende på Klosterjordet ved Klostertorvet, der i dag kaldes C.W. Obels Plads