Aktiviteter

Det Obelske Familiefond

C.W. Obel A/S

 

Skandinavisk Holding A/S (Scandinavian Tobacco Group A/S)

C.W. Obel A/S ejer 35 % af Skandinavisk Holding A/S, der er en udløber af sammenlægningen i 1961 af aktiviteterne hos de danske tobaksfabrikanter Chr. Augustinus Fabrikker, R. Færchs Fabrikker og C.W. Obel A/S til Skandinavisk Tobakskompagni. Selskabet blev senere til Scandinavian Tobacco Group.

Scandinavian Tobacco Group blev i februar 2016 børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Børsnoteringen betød, at Skandinavisk Holding A/S ejede 33,1 % af selskabet. I 2017 udloddede Skandinavisk Holding A/S sine aktier i Scandinavian Tobacco Group til ejerne, herefter ejer C.W. Obel 11,6 % og Chr. Augustinus Fabrikker 25,1 % af aktierne i selskabet.

Se mere på Scandinavian Tobacco Group A/S

Øvrige aktiviteter i Skandinavisk Holding A/S er:

Fritz Hansen A/S (100 %) er en international berømmet dansk møbelproducent, der blev grundlagt 1872 af snedkermester Fritz Hansen (1847-1902). Fritz Hansen A/S’ arbejde sammen med nogle af verdens mest anerkendte arkitekter herunder Arne Jacobsen, Poul Kjærholm og Hans J. Wegner har resulteret i en række unikke resultater. Fritz Hansen A/S er formodentlig bedst kendt for sine stole “7’eren”, “Ægget” og “Svanen”. Selskabet blev købt af Skandinavisk Holding A/S i 1979.

Tivoli A/S (32 %) blev grundlagt af Georg Carstensen i 1843. Forlystelsesparken blev stiftet som et aktieselskab, hvor mange af aktionærerne var de håndværksmestre, der deltog i opbygningen. I dag er Tivoli A/S noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Tivoli er en af de mest besøgte turistattraktioner i Danmark og danner stadig rammerne for en unik oplevelse midt i København.

 

 

C.W. Obel A/S’ ejendomsinvesteringer foregår gennem det 100 % -ejede datterselskab C.W. Obel Ejendomme A/S.

C.W. Obel Ejendomme A/S tilbyder erhvervs- og boliglejemål i kvalitetsejendomme på attraktive adresser i København og Aalborg. Ejendommene er særligt udvalgt på baggrund af deres beliggenhed, placering ift. infrastruktur samt den daglige brugsværdi for lejerne. Som noget særligt i ejendomsbranchen har C.W. Obel Ejendomme A/S desuden egen driftsorganisation, så C.W. Obel Ejendomme A/S-medarbejdere er til stede på ejendommene og holder daglig kontakt til lejerne. C.W. Obel Ejendomme A/S havde ved udgangen af 2014 en ejendomsportefølje på 40 ejendomme, i alt ca. 300.000 m2 til en værdi af ca. 6 mia. kr.

I 2009 etablerede C.W. Obel Ejendomme A/S sammen med Lundbeckfond Invest A/S et nyt joint venture selskab kaldet Obel-LFI Ejendomme A/S. Obel-LFI Ejendomme A/S’ investeringsstrategi er den samme som C.W. Obel Ejendomme A/S’, men joint venture selskabet fokuserer på store ejendomme i København.

I 2014 påbegyndte C.W. Obel Ejendomme A/S etablering af en portefølje af moderne udlejningsboliger i København. Investeringerne sker gennem det helejede datterselskab C.W. Obel Bolig A/S eller Obel-LFI Ejendomme A/S.

 

 

Investeringer i unoterede selskaber

C.W. Obel A/S har investeringer i danske industriselskaber inden for forskellige brancher.

Den største investering er offshore-selskabet Semco Maritime A/S, som C.W. Obel A/S ejer 100 %.

Semco Maritime A/S med hovedkvarter i Esbjerg er en førende ingeniør- og entreprenørvirksomhed, der arbejder internationalt i energisektoren både onshore og offshore. Semco Maritime A/S er en internationalt orienteret virksomhed med afdelinger i Danmark samt i Norge, Storbritannien, Singapore, Mellemamerika og USA.

 

Andre investeringer er:

Danfoss Semco A/S Fire Protection (40 %)
Minkpapir A/S (42 % ejet via DMP Partners A/S)
C.W. Obel A/S har desuden investeret i Erhvervsinvest II K/S.

 


Størstedelen af C.W. Obels finansielle aktiver er placeret i samarbejde med en anerkendt og uafhængig finansrådgiver anvendt af bl.a. banker og pensionsselskaber. Praktisk er placeringerne opdelt i to porteføljer: Kortsigtet placeret på aftaleindskud og langsigtet placeret med højere afkast/risikoprofil. Der er en mindre del placeret i globale og emerging markets aktier.
Den største del er placeret i fastforrentede papirer som danske obligationer, virksomhedsobligationer og landeobligationer

Alle placeringer sker gennem anerkendte forvaltere, som er blevet vurderet og udvalgt af finansrådgiveren. Forvalterne og den strategiske fordeling bliver løbende overvåget og justeret efter behov.