Aktiviteter

C.W. Obel A/S er et investeringsselskab med en mangeårig historik
inden for investering og ejerskab i dansk erhvervsliv

C.W. Obel A/S

Strategiske placeringer
Ejendomme
Likvide placeringer

Investeringsstrategi

C.W. Obel A/S foretager løbende nye direkte investeringer med fokus på gode og sunde virksomheder, hvor vi kan indgå i et loyalt og langsigtet partnerskab med de øvrige ejere samt ledelsen. C.W. Obel A/S kan bistå med virksomhedens fremtidige værdiskabelse via yderligere vækstkapital og løbende strategisk sparring med virksomhedens interessenter – eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte, geografisk ekspansion eller etablering af nye aktiviteter.

Investeringsportefølje

C.W. Obel A/S ejer 11,6 % af det børsnoterede Scandinavian Tobacco Group A/S, som er en udløber af Skandinavisk Tobakskompagni. Scandinavian Tobacco Group A/S blev børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen i februar 2016 og er en af verdens største producenter af cigarer og pibetobak.

C.W. Obel A/S har herudover ejerandele i en række danske industriselskaber inden for forskellige brancher, f.eks.  Semco Maritime A/S (95,9 %), Kilsmark A/S (49 %) og Rexholm A/S (ID Identity) (29,5 %) . Herudover ejer C.W. Obel A/S 35 % af møbelvirksomheden Fritz Hansen A/S igennem Skandinavisk Holding A/S.

C.W. Obel A/S giver kapitaltilsagn til udvalgte danske og udenlandske Private Equity og Venture Capital fonde.

Af kapitaltilsagn kan eksempelvis nævnes:

Private Equity
Erhvervsinvest
GRO Capital
Nordic Alpha Partners
Dyal Capital Partners

Venture Capital
Sequoia
Silicon Valley Bank
Promentum

C.W. Obel A/S ejer 35 % af Skandinavisk Holding, der er en udløber af sammenlægningen i 1961 af aktiviteterne hos de danske tobaksfabrikanter Chr. Augustinus Fabrikker, R. Færchs Fabrikker og C.W. Obel A/S til Skandinavisk Tobakskompagni. De resterende 65 % ejes af Chr. Augustinus Fabrikker.

Aktiviteter i Skandinavisk Holding A/S er:

Fritz Hansen A/S (100 %) er en international berømmet dansk møbelproducent, der blev grundlagt 1872 af snedkermester Fritz Hansen (1847-1902). Fritz Hansen A/S’ arbejde sammen med nogle af verdens mest anerkendte arkitekter herunder Arne Jacobsen, Poul Kjærholm og Hans J. Wegner har resulteret i en række unikke resultater. Fritz Hansen A/S er formodentlig bedst kendt for sine stole “7’eren”, “Ægget” og “Svanen”. Selskabet blev købt af Skandinavisk Holding i 1979.

Tivoli A/S (32 %) blev grundlagt af Georg Carstensen i 1843. Forlystelsesparken blev stiftet som et aktieselskab, hvor mange af aktionærerne var de håndværksmestre, der deltog i opbygningen. I dag er Tivoli A/S noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Tivoli er en af de mest besøgte turistattraktioner i Danmark og danner stadig rammerne for en unik oplevelse midt i København.

C.W. Obel A/S’ ejendomsinvesteringer foregår gennem det 100 % -ejede datterselskab C.W. Obel Ejendomme A/S. 

C.W. Obel Ejendomme A/S tilbyder erhvervs- og boliglejemål i kvalitetsejendomme på attraktive adresser i København og Aalborg. Ejendommene er særligt udvalgt på baggrund af deres beliggenhed, placering ift. infrastruktur samt den daglige brugsværdi for lejerne. Som noget særligt i ejendomsbranchen har C.W. Obel Ejendomme A/S desuden egen driftsorganisation, så C.W. Obel Ejendomme A/S-medarbejdere er til stede på ejendommene og holder daglig kontakt til lejerne. C.W. Obel Ejendomme A/S havde ved udgangen af 2014 en ejendomsportefølje på 40 ejendomme, i alt ca. 300.000 m2 til en værdi af ca. 6 mia. kr.

I 2009 etablerede C.W. Obel Ejendomme A/S sammen med Lundbeckfond Invest A/S et nyt joint venture selskab kaldet Obel-LFI Ejendomme A/S. Obel-LFI Ejendomme A/S’ investeringsstrategi er den samme som C.W. Obel Ejendomme A/S’, men joint venture selskabet fokuserer på store ejendomme i København.

I 2014 påbegyndte C.W. Obel Ejendomme A/S etablering af en portefølje af moderne udlejningsboliger i København. Investeringerne sker gennem det helejede datterselskab C.W. Obel Bolig A/S eller Obel-LFI Ejendomme A/S.

En væsentlig del af C.W. Obel A/S’ formue er placeret i likvide finansielle aktiver. Aktiv forvaltning af de finansielle aktiver sker i samarbejde med en række kompetente eksterne forvaltere.

Hovedparten af formuen er placeret i fastforrentede papirer som danske obligationer, danske/globale virksomhedsobligationer og statsobligationer. Den resterende del af formuen er placeret i aktier (danske/globale placeringer).

Forvalterne og den strategiske aktivfordeling overvåges løbende og justeres efter behov.