Vores

finansielle nøgletal

Årets resultat

(mio. DKK)

Balance

(mio. DKK)

Egenkapital

(mio. DKK)

Finansielle nøgletal (mio. DKK): 2017 2018 2019 2020 2021
Resultatopgørelse
Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter 1.407,8 2.041,4 1.904,8 1.878,8 2.464,2
Leje og andre driftsindtægter 293,1 301,6 303,9 317,3 317,1
EBITDA 267,2 363,1 436,8 532,5 945,1
Resultat af primær drift 241,3 338,1 414,3 514,0 925,6
Finansielle poster, netto 89,0 (563,2) 191,8 402,8 733,3
Resultatandele fra associerede virksomheder 668,5 80,0 97,8 92,2 324,4
Resultat af ordinær drift før skat 998,9 (145,1) 703,9 1.009,0 1.983,3
Årets resultat 934,7 (203,8) 601,2 903,7 1.773,0
Balance
Aktiver i alt 9.520,1 9.226,0 9.980,2 11.606,0 13.438,5
Koncernens samlede egenkapital 5.120,2 4.718,7 4.947,5 5.598,5 7.225,4
Passiver i alt 9.520,1 9.226,0 9.980,2 11.606,0 13.438,5
Nøgletal
Egenkapitalandel % 53,8 51,1 49,5 48,2 53,7
Egenkapitalforrentning % 24,0 (4,1) 12,5 17,2 27,7