Vores

finansielle nøgletal

Årets resultat

(mio. DKK)

Balance

(mio. DKK)

Egenkapital

(mio. DKK)

Finansielle nøgletal (mio. DKK): 2016 2017 2018 2019 2020
Resultatopgørelse
Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter 1.598,5 1.407,8 2.041,4 1.904,8 1.878,8
Leje og andre driftsindtægter 283,5 293,1 301,6 303,9 317,3
EBITDA 150,9 267,2 363,1 436,8 532,5
Resultat af primær drift 109,8 241,3 338,1 414,3 514,0
Finansielle poster, netto 60,8 89,0 (563,2) 191,8 402,8
Resultatandele fra associerede virksomheder 317,1 668,5 80,0 97,8 92,2
Resultat af ordinær drift før skat 487,7 998,9 (145,1) 703,9 1.009,0
Årets resultat 468,6 934,7 (203,8) 601,2 903,7
Balance
Aktiver i alt 8.843,0 9.520,1 9.226,0 9.980,2 11.606,0
Koncernens samlede egenkapital 2.677,6 5.120,2 4.718,7 4.947,5 5.598,5
Passiver i alt 8.843,0 9.520,1 9.226,0 9.980,2 11.606,0
Nøgletal
Egenkapitalandel % 30,3 53,8 51,1 49,5 48,2
Egenkapitalforrentning % 18,4 24,0 (4,1) 12,5 17,2