Ansvarlige investeringer

C.W. Obel har en mangeårig historik inden for aktivt og langsigtet ejerskab i dansk erhvervsliv. Vores værdigrundlag – Ordentlighed, Ansvarlighed og Ærlighed – er grundforudsætninger i alt, vi beskæftiger os med, og vi stræber altid efter at efterleve disse kerneværdier.

Vi er bevidste om, at vores største samfundsmæssige påvirkning sker gennem vores investeringer. Vi forventer således og følger op på, at de virksomheder, som vi er medejer af, udlever en bæredygtig og ansvarlig forretningstilgang samt indarbejder ESG-politiske tiltag i deres respektive forretningsmodeller.
Fokus og opfølgning på bæredygtighed og ESG sker gennem hele investeringsprocessen fra screening, due diligence og til aktivt ejerskab.

Screening og due diligence: For at vurdere risici relateret til korruptionsmæssige, sociale og miljømæssige forhold indgår disse forhold som en integreret del af C.W. Obels screening/due diligence ved vurdering af en potentiel investering. Såfremt der ikke identificeres væsentlige risici, eller at eventuelle latente forhold er taget under behandling, fortsætter C.W. Obel overvejelserne om en investering.
Aktivt ejerskab: Efter at have foretaget en investering overvåger C.W. Obel løbende virksomhedens aktiviteter herunder bl.a. i relation til korruptions-, miljømæssige og sociale forhold. Dette sker særligt gennem C.W. Obels rolle i selskabernes bestyrelser.
Læs mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og bæredygtighed i afsnittet om samfundsansvar i årsrapporten:

Eksempler på bæredygtige fokusområder og initiativer i vores investeringer:

Semco Maritime

Organisationen i Semco Maritime og C.W. Obel er i fællesskab lykkedes med at transformere Semco Maritime fra at være en leverandør alene til olie- og gasindustrien til i dag at være en ledende samarbejdspartner for aktører i renewables-industrien. Semco Maritime spiller således en vigtig rolle i at møde verdens voksende energibehov på en sikker og bæredygtig måde. Virksomhedens drift sker med basis i de 10 principper i Global Compact og med direkte påvirkning af syv verdensmål for bæredygtig udvikling.

For yderligere information henvises til Semco Maritimes hjemmeside.

Se semcomaritime.com/sustainability
Uddrag fra Semco Maritimes hjemmeside

ID Identity

Ansvarlig tekstilproduktion handler ikke om geografi. ID Identity startede produktion i lande som Bangladesh og Kina i 1980’erne og har løbende udviklet sine stærke samarbejdsrelationer med sine leverandører. Den tætte dialog og gensidige loyalitet har gjort det muligt at implementere meget høje krav til kvalitet, miljø og arbejdsforhold.

For yderligere information henvises til ID Identity’s hjemmeside.

Se id.dk/da-dk/ansvarlighed
Uddrag fra ID Identity's hjemmeside

C.W. Obel har en proaktiv tilgang til direkte investeringer og ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for ejerledere, virksomhedsejere og ledelser i unoterede selskaber. Vi foretager løbende nye direkte investeringer i gode og sunde virksomheder, hvor vi kan indgå i et loyalt og langsigtet partnerskab med selskabets interessenter.