Vores

investeringstilgang

Veldefineret investeringsstrategi med fokus på langsigtet værdiskabelse…

Direkte investeringer
Unoterede
Læs mere
Indirekte investeringer
PE / VC fonde
Læs mere
Noterede investeringer
Læs mere
Fast ejendom
Læs mere
… og robust balance med kapital til finansiering af nye investeringer

Direkte investeringer

C.W. Obel har en proaktiv tilgang til direkte investeringer og ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for ejerledere, virksomhedsejere og ledelser i unoterede selskaber. Vi foretager løbende nye direkte investeringer i gode og sunde virksomheder, hvor vi kan indgå i et loyalt og langsigtet partnerskab med selskabets interessenter.

C.W. Obel bidrager til den enkelte virksomheds fremtidige værdiskabelse med yderligere vækstkapital og løbende strategisk sparring – eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte, geografisk ekspansion eller etablering af nye aktiviteter. Enhver situation er unik, og vores tilgang er fleksibel.

hvad søger vi?

Ejerstruktur

 • Ønske om at eje mindst 10 % og maksimum 49 %
 • Majoritetsinvesteringer i fællesskab med en ligesindet partner
 • Aktiv rolle og værdiskabelse bl.a. via bestyrelsesrepræsentation

Ejerskabshorisont

 • Fleksibel – ideelt set en langsigtet partnerskabsstruktur
 • Fokus på værdiskabelse og forretningsudvikling

Industrifokus

 • Bredt industrifokus med præference for kendte og stabile industrier

Investeringsstørrelse

 • Egenkapitalindskud på 50-250 mio. DKK
 • Fleksibilitet til at afvige i specifikke tilfælde

Geografisk fokus

 • Primært danske virksomheder
 • Sekundært nordiske og nordeuropæiske virksomheder

Indirekte investeringer

C.W. Obel giver kapitaltilsagn til udvalgte danske og udenlandske private equity- og venture capital-fonde

Vi har fokus på at samarbejde med kompetente teams, som kontinuerligt demonstrerer stærk investeringsdisciplin og aktivt ejerskab i porteføljeselskaberne, og vi indgår meget gerne i dialog om co-investeringer

Hvad søger vi?

Investeringsfokus

 • Private equity-fonde: Primært small- og mid-cap buy-out. Mulighed for tilsagn til large-cap private equity-fonde i specifikke tilfælde.
 • Venture capital-fonde: Fokus på grundlæggende vækstperspektiver og fonde med god historik inden for venture capital-investering

Geografisk fokus

 • Primært nordiske fonde
 • Sekundært fonde i Benelux og DACH
 • Mulighed for global eksponering i udvalgte tilfælde, herunder Nordamerika og Asien

Investeringsstørrelse

 • Primært mellem 35 og 150 mio. DKK pr. tilsagn
 • Fleksibilitet til at afvige i specifikke tilfælde

Noterede investeringer

C.W. Obel ejer børsnoterede aktieposter, f.eks. i Scandinavian Tobacco Group og Tivoli. Sidstnævnte aktiepost ejes gennem Skandinavisk Holding A/S.

Herudover forvaltes en likvid portefølje bestående af børsnoterede aktie- og obligationsprodukter. Aktiv forvaltning af denne portefølje sker i samarbejde med en række udvalgte eksterne forvaltere.

Fast ejendom

C.W. Obels ejendomsinvesteringer foregår gennem datterselskabet C.W. Obel Ejendomme.

C.W. Obel Ejendomme tilbyder erhvervs- og boliglejemål i København og Aalborg. Ejendommene er udvalgt på baggrund af deres kvalitet, beliggenhed, placering ift. infrastruktur samt den daglige brugsværdi for lejerne.

Vil du høre mere om dine muligheder?

Kontakt vores investeringsteam for yderligere information
Thomas Holm
Investeringsdirektør
thj@cwobel.com
+45 23 39 37 55
Mads Nørgaard
Principal
mno@cwobel.com
+45 25 25 65 66