Søren Skou indtræder i bestyrelsen for C.W. Obel A/S

Søren Skou, professionelt bestyrelsesmedlem og forhenværende administrerende direktør for A.P. Møller-Mærsk, indtræder pr. 13. september i bestyrelsen for investeringsselskabet C.W. Obel A/S. På generalforsamlingen i april 2024 overtager Søren Skou formandsposten fra Tommy Thomsen, der ved samme lejlighed udtræder af bestyrelsen.

Tommy Thomsen har været formand for C.W. Obel A/S siden 2018 og medlem af bestyrelsen fra 2017. I hans formandsperiode har C.W. Obel leveret stærke økonomiske og organisatoriske resultater under omskiftelige og særdeles vanskelige vilkår på de globale finansmarkeder. I de fem år har investeringsselskabet bidraget med et stabilt årligt udbytte til Det Obelske Familiefond.

”Der skal lyde en overordentlig stor tak til Tommy Thomsen for den solide indsats i bestyrelsen, hvor han har stået i spidsen for en række væsentlige skridt for C.W. Obel A/S. Det gælder stærke finansielle resultater i både globale op- og nedture såvel som en modernisering og sund udvikling af virksomheden. Personligt kan jeg også takke Tommy for i sin tid at tage godt imod mig i bestyrelsen og for et godt parløb i formandskabet de seneste par år,” siger Gustav Mellentin, formand i Det Obelske Familiefond og næstformand i C.W. Obel A/S.

”Det er det helt rette tidspunkt at få nye kræfter ind i bestyrelsen, og jeg er overordentligt glad for at byde velkommen til netop Søren Skou, der er den helt rette til at løfte opgaven. Vi har i Obel-koncernen netop ændret vores governance-struktur og lagt fundamentet for udviklingen af en hovedstrategi. Samtidig skal vi i C.W. Obel opdatere den investeringsstrategi, der har skabt et stabilt fundament for moderniseringen af koncernen, og som jeg var med til at søsætte i 2017. Det bliver et nyt kapitel, som jeg er glad for, at Søren vil være medforfatter på, så jeg næste år kan videregive formandsstafetten til ham,” siger Tommy Thomsen.

Søren Skou er professionelt bestyrelsesmedlem og har omfattende strategisk ledelseserfaring fra sin stilling som administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk i 2016-2022 og tidligere ledelseshverv i A.P. Møller-Mærsk-koncernen.

”C.W. Obel er et spændende og veldrevet selskab med mange muligheder, og jeg ser frem til at blive en del af bestyrelsen. Jeg håber, at jeg kan bidrage til den fortsat positive udvikling i selskabet i de kommende år,” siger Søren Skou.

Søren Skou indtræder den 13. september 2023 i C.W. Obels bestyrelse og overtager formandsposten på generalforsamlingen i april 2024, hvor Tommy Thomsen udtræder.

Bestyrelsen i C.W. Obel A/S vil pr. 13. september 2023 bestå af:

  • Tommy Thomsen, formand
  • Gustav Mellentin, næstformand
  • Mette Kirstine Agger
  • Morten Hesseldahl
  • Cristina Lage
  • Peter Normann
  • Søren Skou
  • Susanne Ladegaard, medarbejderrepræsentant
  • Peter Siem, medarbejderrepræsentant
  • Allan Thomsen, medarbejderrepræsentant

Tommy Thomsen (f. 1957) er administrerende direktør i Lauritzen Fonden, bestyrelsesformand i bl.a. J. Lauritzen A/S og Den Danske Maritime Fond samt bestyrelsesmedlem i bl.a. PSA International Ltd (Singapore) og BW Epic Kosan Ltd (Singapore). Tommy Thomsen er forhenværende administrerende direktør hos Investeringsfonden For Udviklingslande (IFU), Nordic Tankers Group, skibsreder hos rederiet A.P. Møller-Mærsk og partner hos rederiet Clipper Group.

Søren Skou (f. 1964) er professionelt bestyrelsesmedlem, forhenværende administrerende direktør for A.P. Møller-Mærsk (2016-2022), Maersk Line (2012-2016) og har været tilknyttet A.P. Møller-Mærsk-koncernen siden 1983. Søren Skou er formand for Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, næstformand for Nokia OY og indtræder i bestyrelsen for Controlant hf. den 1. januar 2024. Uddannet: Maersk International Shipping Education (A.P. Møller-Mærsk 1987), HD i afsætning (Handelshøjskolen i København 1991), MBA (IMD 1997).

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Kommunikationsansvarlig, Camilla van Deurs, Telefon: +45 96 20 12 40