Obel-koncernen moderniserer organisationsstrukturen

De seneste par år har der været en tendens blandt erhvervsdrivende fonde til stigende strategisk fokus på værdiskabelse og en bevægelse mod større integration. På baggrund af længere tids strategiske drøftelser, og endnu et år med et solidt økonomisk resultat i koncernen, har bestyrelsen i Det Obelske Familiefond besluttet at modernisere organisationsstrukturen med henblik på at sikre øget ledelsesmæssig integration mellem fond og investeringsselskab.

Det Obelske Familiefond er som erhvervsdrivende fond eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S, og de to enheder udgør Obel-koncernen, der i mange år har haft et solidt økonomisk fundament og uddeler 130-150 mio. kr. årligt til almennyttige formål. C.W. Obel A/S har igen i 2022 et tilfredsstillende resultat efter skat på 321 mio. kr. trods vanskelige forretningsbetingelser på de globale finansmarkeder, der fortsat er præget af store usikkerhed og højt inflationsniveau.

”Vi har haft endnu et godt år, og kontinuiteten i både fond og investeringsselskab er et godt udgangspunkt for at modernisere koncernens organisationsstruktur, så vi fremover arbejder endnu tættere sammen. Der er ikke tale om en paladsrevolution, men en indsats for at skabe større sammenhængskraft og en klar profil for koncernen ved at have ét fælles værdisæt og én samlet fortælling. En højere grad af integration med organisatorisk og kulturel helhedstænkning vil være til fordel for arbejdet i både virksomhed og fond.” – Gustav Mellentin, bestyrelsesformand i Det Obelske Familiefond.

For at skabe en stærkere forbindelse på ledelsesniveau og bedre vilkår for vidensdeling er alle fire medlemmer af fondsbestyrelsen indtrådt i investeringsselskabets bestyrelse, der også udgøres af yderligere to uafhængige bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejderrepræsentanter.

”I en tid præget af både nye muligheder og udfordringer er det fortsat vores opgave at sikre god ledelse og de bedst mulige rammer for virksomheden. Jeg byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og ser stor værdi i det nye samarbejde og den fælles udvikling fremadrettet.” – Tommy Thomsen, bestyrelsesformand i C.W. Obel A/S.

På det operationelle niveau vil medarbejdere i fond og investeringsselskab indgå i en fælles stab for at forenkle arbejdsgangene og sikre et tættere samarbejde på tværs af forretning og fondsuddelinger. Det sker under daglig ledelse af Anders C. Obel som administrerende direktør, Thomas Holm som investeringsdirektør og John Amund Tønnes som uddelingsdirektør i den nye organisation.

”Den nye organisation er et led i at sikre den løbende udvikling af tidssvarende strukturer og målsætninger i overensstemmelse med lovgivningen for erhvervsdrivende fonde, ’Best practice’ for ledelse og omverdenens forventninger til vores kommercielle og almennyttige aktiviteter. Vi ser frem til et tættere samarbejde om strategiske forhold på tværs af bestyrelserne og et endnu smidigere samarbejde mellem fond og selskab i det daglige.” – Anders Obel, administrerende direktør i Obel-koncernen.

Den nye organisationsstruktur er trådt i kraft – og direktionen vil i samarbejde med bestyrelsen udvikle en samlet hovedstrategi for koncernen i løbet af det kommende år.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Administrerende direktør Anders C. Obel, Telefon: +45 33 33 97 97
Kommunikationsansvarlig, Camilla van Deurs, Telefon: +45 96 20 12 40

 

Om Obel-koncernen

Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel med ønske om at udvikle familievirksomheden til gavn for familien og almennyttige formål. I dag er Det Obelske Familiefond en erhvervsdrivende fond og en moderne uddelingsvirksomhed, som arbejder strategisk med almennyttige uddelinger. Fondet uddeler årligt 130-150 mio. kr. til almennyttige formål inden for Unges mentale sundhed, Samtidskunst & Klassisk Musik samt Udvikling i Nordjylland. Det Obelske Familiefond er eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S, der har en mangeårig historik inden for aktivt ejerskab i dansk erhvervsliv og fokus på at sikre et stabilt afkast til fondet. Investeringsområderne omfatter noterede investeringer, fast ejendom, direkte investeringer, indirekte investeringer via kapital- og venturefonde samt finansielle investeringer. C.W. Obel A/S har en proaktiv tilgang til direkte investeringer med en ambition om at være en attraktiv og langsigtet samarbejdspartner for ejerledere, virksomhedsejere og ledelser i unoterede selskaber. Sammen med datterselskabet C.W. Obel Ejendomme deler hele Obel-koncernen allerede kontoromgivelser i henholdsvis Vestergade i København og på Kastetvej i Aalborg.

Selskabsbestyrelse (pr. april 2023):

 • Tommy Thomsen, formand
 • Gustav Mellentin, næstformand
 • Cristina Lage
 • Morten Hesseldahl
 • Mette Kirstine Agger
 • Peter Normann
 • Susanne Ladegaard, medarbejderrepræsentant
 • Harald Fjordby Knudsen, medarbejderrepræsentant
 • Allan Thomsen, medarbejderrepræsentant

 

Fondsbestyrelse (pr. maj 2023):

 • Gustav Mellentin, formand
 • Cristina Lage
 • Mette Kirstine Agger
 • Morten Hesseldahl

 

Læs mere på www.obel.com og www.cwobel.com